UMOWA POIR.04.02.00-00-D006/20

Tytuł projektu: Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL

Koordynator projektu z ramienia ASP: dr hab. Piotr Welk

Celem projektu jest utworzenie infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce, która składa się z pięciu rozproszonych laboratoriów, stanowiących infrastrukturę badawczą:

  1. Laboratorium źródeł – infrastruktura na potrzeby pozyskiwania, składowania oraz dostarczania danych w zgodzie z zasadami FAIR2,
  2. Laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania – infrastruktura do pozyskiwania i identyfikacji niejawnych właściwości przetwarzanych danych,
  3. Laboratorium nadzorowanego semantycznego odkrywania – infrastruktura na potrzeby kontekstualizacji i wiązania danych,
  4. Laboratorium inteligentnej analizy i interpretacji – infrastruktura na potrzeby interaktywnego przetwarzania i eksploracji danych
  5. Laboratorium zaawansowanej wizualizacji – infrastruktura na potrzeby wizualizacji czasoprzestrzennej, wielopłaszczyznowego obrazowania, rekonstrukcji cyfrowych itp.

Wsparta  infrastruktura umożliwi pracę z materiałami tekstowymi, muzycznymi, wizualnymi i przestrzennymi  (zabytki)  w  formie  indywidualnych  obiektów, zespołów lub zbiorów (np. korpusów), jak i powiązanie tych obiektów, jako planowane pozyskiwanie, archiwizacja i przechowywanie, przetwarzanie  i  analiza  złożonych dużych,  zmiennych  i  różnorodnych zbiorów.

Umożliwi również wykorzystanie  metod  uczenia  maszynowego  i  sztucznej  inteligencji w geoarcheologii,  danych  o  kulturze  oraz  muzykologii.  Pozyskiwanie  geoinformacji  w  związku  z  planowanym wykorzystaniem systemów bezinwazyjnego pomiaru, np. lotniczego i naziemnego skanowania  laserowego  oraz  mobilnego  pozyskiwania  danych,  oraz  analizowanie,  udostępnianie  oraz  wizualizacja  geoinformacji,  co uzasadnione jest planowaną budową baz wiedzy  przestrzennej oraz zaawansowaną wizualizacją danych przestrzennych z wykorzystaniem technik  rzeczywistości wirtualnej i poszerzonej. Umożliwi archiwizację i inteligentny dostęp do treści ze względu na planowane  działania  obejmujące digitalizację,  rewitalizację  i  dostosowanie  treści  do  współczesnych  kanałów dystrybucyjnych oraz dostęp do treści zarządzenie złożonymi danymi wraz z ich agregacją i wymianą.   wykorzystanie efektów planowanych badań  w  urbanistyce  i inteligentnych miastach, jak również w systemach wykorzystywanych w badaniach Ziemi. Kształtowanie rynków twórców konsumentów  poprzez zaplanowaną w niej analizę i pomiary preferencji odbiorców, w szczególności badania związane z  percepcją  mowy  i  muzyki,  oraz  personalizację  przekazu  audiowizualnego  na podstawie preferencji odbiorców (dobór muzyki mającej oddziaływać w określony sposób na odbiorców). Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo ze względu na możliwość wykorzystania  wyników  w  zakresie  udźwiękowienia  gier  w  oparciu  o  analizę sytuacji w czasie rzeczywistym oraz planowane prace nad modelem komunikacji z użytkownikiem i zestawami animacji.  Interfejsy człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna w inteligentnych sieciach ze względu na  planowane  badania  percepcyjne nad  rozpoznawaniem emocji i gestów oraz wykorzystanie rozwiązań w dziedzinie AR/VR.