UMOWA 2020/04/X/HS2/00195

Tytuł projektu: Stefan Słocki: artysta plastyk, robotnik sztuki. Mikrohistoria państwowego systemu sztuki PRL. Kwerenda wstępna.

Kierownik projektu: dr Jakub Banasiak

Streszczenie

Celem działania naukowego jest stworzenie mikrohistorii państwowego systemu sztuki PRL na podstawie biografii zielonogórskiego artysty Stefana Słockiego.

Temu celowi służy kwerenda, która jest podstawą do dalszych badań i obejmuje lata 1945-1989 i opiera się na analizie czterech zespołów archiwalnych znajdujących się w Zielonej Górze, miejscu życia i tworzenia Stefana Słockiego. Badanie archiwum pozwala na stworzenie historycznego już obrazu funkcjonowania zawodowego artysty plastyka w PRL-u w kontekście wpływów instytucjonalnych, politycznych i ekonomicznych państwa komunistycznego.

Wybór osoby Pana Słockiego jest nieprzypadkowy- jest on przedstawicielem „milczącej mniejszości”, artysty lokalnego, współtworzącego kulturę materialną PRL. Jego doświadczenia pozwalają wniknąć w codzienną rzeczywistość świata, który należy już do przeszłości.

Kwerenda odpowie na szereg pytań badawczych : jakie były realne warunki pracy i tworzenia artystów plastyków w komunistycznej rzeczywistości, jakie była chronologia i kierunki zmian stosunków między państwem a twórcami, jak funkcjonował zielonogórski oddział ZPAP, jakie było stanowisko zielonogórskich artystów w sprawie handlu sztuką i w końcu jak wyglądała praca zakładowego plastyka w zakładzie przemysłowym?

W planowanym projekcie badawczym pokazany jest przykład komunistycznej modernizacji, który wychodzi poza utarte, antykomunistyczne narracje dotyczące PRL-u.

Dalsze badania zakładają przeprowadzenie min: wywiadu z rodziną i przyjaciółmi artysty, badanie prywatnego archiwum, kwerendy w galerii BWA w Zielonej Górze, poszukiwań informacji w źródłach prasowych i in.