Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

UMO-2014/13/N/HS2/03118

Tytuł projektu: „Ochrona zabytków a etnobotanika. Badania wpływu zabiegów konserwatorskich na materiał genetyczny roślin w zabytkowych zielnikach”.

Kierownik projektu: Magdalena Grenda, opiekun naukowy dr hab. Weronika Liszewska

 

Streszczenie:

Celem badań jest określenie metod bezpiecznej ochrony zabytkowych zielników, które są cennym materiałem dla badaczy nauk przyrodniczych. Z roślin zebranych i zasuszonych dziesiątki lat temu coraz częściej pobiera się próbki do badań, dzięki którym identyfikuje się zawarte w nich skumulowane substancje chemiczne oraz materiał genetyczny. Rozwój genetyki jako dziedziny badawczej pozwala na odczytywanie kodu DNA z coraz starszego materiału źródłowego. Tak szczegółowa analiza materiału zabytkowego stawia pod znakiem zapytania wpływ wykonywanych zabiegów konserwatorskich na wyniki tych badań. Obecnie nie jest znany wpływ materiałów i metod konserwacji materiału roślinnego oraz papierowych podłoży, na których zazwyczaj znajdują się zasuszone rośliny, na samą strukturę roślin. Zabytkowe zielniki znajdują się zarówno w instytucjach o profilu typowo badawczym, jak instytuty botaniki i wydziały botaniczne będące częścią struktur uniwersyteckich, jak i w instytucjach o innych profilach, jak muzea i biblioteki. W ramach pierwszego etapu pracy planowane jest przeprowadzenie szerokiej analizy problematyki ochrony zabytkowych zielników, różnych sposobów zarządzania kolekcją zabytkową i różnego podejścia do materii zabytku. Ten cel badawczy zostanie zrealizowany poprzez zebranie informacji na temat rozwiązań związanych z zarządzaniem zbiorami oraz konserwacją i metodami ochrony zielników zabytkowych stosowanych przez kuratorów i konserwatorów z Polski i spoza kraju, na podstawie kwerend oraz badań zabytków. Informacje te posłużą ułożeniu szczegółowego zestawienia historycznych i współczesnych metod ochrony, co następnie umożliwi przeprowadzenie badań wpływu wybranych zabiegów konserwatorskich na materiał genetyczny roślin. Głównym celem badań jest analiza stosowanych metod konserwacji zielników zabytkowych i ich prawdopodobnego wpływu na materiał DNA zawarty w roślinach. Hipotezą badań jest nieobojętne działanie potencjalnych zabiegów konserwatorskich na jakość materiału DNA okazów botanicznych, co sugerowały wyniki  badań wstępnych przeprowadzonych w tym zakresie przez kierownika projektu (Magdalenę Grendę).