Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

UMO-2013/09/N/HS2/03088

Tytuł projektu: „(Nie)zmienność. Konserwacja analogowych mediów sztuki audiowizualnej”.
Kierownik projektu: Monika Supruniuk, opiekun naukowy dr hab. Marzenna Ciechańska.

 

Streszczenie:

Celem badań jest zdefiniowanie i opisanie zasad ochrony i konserwacji analogowych mediów audiowizualnych, filmu i wideo. Badania posłużą analizie wpływu techniki na formę i ekspresję dzieła sztuki. W tym kontekście zostanie określenie co stanowi o autentyczności i integralności widowiska audiowizualnego oraz który z technicznych aspektów dzieła powinien zostać bezwarunkowo zachowany. Dodatkowo zostanie podjęta próba uporządkowania dotychczasowych praktyk związanych z ochroną, konserwacją oraz prezentowaniem filmu i wideo w polskich i zagranicznych muzeach. Dzieła sztuki mediów technicznych są barometrem własnych czasów i zasługują na zachowanie w tożsamej formie, przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępności. Wymagają nowatorskiego podejścia. Zachowanie autentyczności i integralności dzieł audiowizualnych, stosujących media analogowe jak film i wideo, jest tożsame z ochroną nośników i urządzeń przy użyciu których je wykonano. Zakłada się istnienie granicy reprodukowania dzieł audiowizualnych, po przekroczeniu której poddajemy w wątpliwość autentyczność i integralność danego obiektu. Reprodukowanie mediów analogowych może odbywać się jedynie w obrębie danej techniki z zachowaniem jej historycznych metod wytwarzania. Podsumowując, głównym celem projektu jest pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony i konserwacji technicznych mediów sztuki, jak film i wideo, oraz dostarczenie praktycznej perspektywy dla teoretycznych rozważań na przykładzie konserwacji wybranego obiektu.