Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

UMO-2013/09/N/HS2/02116

Tytuł projektu: „Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne”.
Kierownik projektu: Mateusz Jasiński, opiekun naukowy prof. Jerzy Nowosielski

 

Streszczenie:

Celem projektu jest przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań nad techniką i technologią obrazów caravaggionistów znajdujących się w polskich zbiorach. Poprzez dokładne przebadanie i udokumentowanie malowideł, będziemy w stanie poznać i porównać warsztat malarski artystów działających na różnych terenach Europy, będących pod silnym wpływem Caravaggia. Głównym celem jest propagowanie i poszerzenie wiedzy odnośnie technik i technologii malarstwa okresu baroku poprzez rekonstrukcję warsztatu malarskiego caravaggionistów.
 
Micheangelo Merisi zwany Caravaggio (1571–1610) był krytykowany bądź wielbiony, pozostał jednak punktem odniesienia dla wielu twórców. Zapoczątkowana przez niego w pierwszych latach XVII wieku rewolucja estetyczna trafiła na podatny grunt i przekształciła malarstwo europejskie. Naśladownictwo, interpretacje, kontynuacje, cytowanie jego dzieł, weszło na stałe do historii sztuki pod nazwą caravaggionizmu. Moda na naśladowanie nowych zasad luminizmu, nowych form i tematów dotarła do środowisk artystycznych Włoch, Hiszpanii, Niderlandów, Niemiec i Francji. Część artystów odbywała podróż do Włoch i znała z autopsji dzieła Caravaggia, część jedynie z prac jego naśladowców. Obrazy poszczególnych caravaggionistów posiadały cechy odrębne wynikające z tradycji malarstwa terenów z których się wywodzili. Dotyczyło to nie tylko tematów, ale także stosowanych materiałów. Technika i technologia obrazów wynikała  ze stosowania lokalnie dostępnych produktów i tradycji poszczególnych szkół malarskich.
 
Twórczość Caravaggia jako czołowego przedstawiciela włoskiego baroku jest  dobrze przebadana zarówno pod względem historii sztuki jak i technologicznym. Część obrazów ma wykonane pełne spektrum badań: reflektografie w podczerwieni, fotografie  rentgenowskie, badania spoiw i pigmentów. W Polskich zbiorach muzealnych nie znajduje się żaden obraz Caravaggia, jednak posiadamy dobre zbiory malowideł jego naśladowców. Są to obrazy artystów reprezentujących wszystkie narodowe szkoły. Badania skupiłyby się głównie na zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie znajduje się liczna grupa obrazów caravaggionistów, oraz kilku obrazów z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Lubelskiego, Muzeum na Wawelu Muzeum i Pałacu w Wilanowie. Jedynie kilka obrazów miało wykonane jakiekolwiek analizy, ale do tej pory nikt nie podjął się przebadania większej grupy malowideł, zestawienia wyników ze sobą i porównania z warsztatem malarskim Caravaggia.
 
Celem jest ukazanie jak jego naśladowcy za pomocą różnych lub podobnych środków osiągali zbliżone efekty luministyczne.