Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Publikacje

Przewodnik komercjalizacji efektów prac B+R

Streszczenie

Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce

Streszczenie

Kodeks etyki pracownika naukowego

Streszczenie

Raport o komercjalizacji badań 2016

Streszczenie