Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Praktyki studentów w Paryżu

W dniach 9 – 23 września 2015 roku studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki pod opieką Grażyny Macander Majkowskiej i Moniki Korsak realizowali praktyki konserwatorskie w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

W ramach praktyki poddano konserwacji zbiór 196 rycin.

Praktyki były możliwe do realizacji dzięki uprzejmości dyrektora Biblioteki prof. Pierra Zaleskiego.

 

Projekt praktyk realizowany był przez Fundację Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dzięki finansowaniu z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z umową 05164/14/FPK/DEK.