Nr projektu 813789

Tytuł projektu: Analiza dziedzictwa kulturowego dla nowych generacji

Koordynator projektu z ramienia ASP: prof. Jacek Martusewicz

Obiekty dziedzictwa kulturowego (Cultural Heritage – CH) nieustannie ulegają zmianom/degradacji w czasie. Aby przekazać dziedzictwo tych obiektów przyszłym pokoleniom, ważne jest, aby monitorować, szacować i rozumieć te zmiany tak dokładnie, jak to możliwe. Badania te pomogą konserwatorom w planowaniu z wyprzedzeniem niezbędnych zabiegów lub spowolnieniu określonych procesów niszczenia. Charakterystyka dynamiczna materiałów różni się w zależności od obiektu i zależy od kilku czynników. Aby wykryć i przewidzieć ich zmiany, konieczna jest dokładna dokumentacja i analiza. Z biegiem lat digitalizacja CH przy użyciu naukowych technik obrazowania stała się bardziej rozpowszechniona i stworzyła ogromną liczbę zestawów danych o różnych formach w 2D i 3D. Kilka wcześniejszych projektów koncentrowało się na różnych aspektach rozwoju technologicznego na rzecz lepszych metod digitalizacji. Mniej skoncentrowano się na przetwarzaniu i analizie tych zestawów danych, aby jak najlepiej je wykorzystać, oraz na ich dalszej eksploracji w celu monitorowania „zmian” artefaktów CH do celów konserwacyjnych. Brak odpowiednich narzędzi cyfrowych do monitorowania tych zmian jest związany z zachowaniem i stabilnością materiałów, co wciąż wymaga rozwiązania.

Projekt przeniesie cyfryzację dziedzictwa kulturowego na nowy poziom poprzez badanie cyfrowych zbiorów danych w celu głębszej analizy i interpretacji. Główną ideą jest opracowanie metodologii oceny zmian w obiektach CH poprzez porównanie i połączenie cyfrowych zbiorów danych zarejestrowanych w różnych okresach. Ważność metod należy oceniać na podstawie studiów przypadków przeprowadzonych we współpracy z ekspertami CH i zainteresowanymi stronami. Projekt jest interdyscyplinarnym podejściem łączącym wiedzę specjalistyczną w zakresie technik obrazowania, informatyki, CH i nauki w dziedzinie konserwacji.