Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Inwestycja

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie realizuje zgodnie z umową 02452/16/FPK/DEK z dnia 19 lipca 2016 roku projekt Remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony:

  • remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nową siedzibę Archiwum ASP w Warszawie
  • remont dziekanatu oraz pokoju dziekana na Wydziale Architektury Wnętrz
  • remont powierzchni wspólnej – szatni w budynku przy Myśliwieckiej 8
  • zostanie zakupione niezbędne dla wyremontowanych pomieszczeń wyposażenie

Zakładany budżet projektu to 282 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.