W sprawie wydatkowania środków na naukę

Opublikowano 23 sierpnia 2021

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr 46/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad wnioskowania, podziału i rozliczania środków na naukę w ASP w Warszawie, środki te należy wydatkować do dnia 15 grudnia 2021 r.

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 30 września 2021 r. kierownicy poszczególnych projektów będą proszeni o przedstawienie sprawozdania ze stopnia zaawansowania prowadzonych badań.