Nabór wniosków do konkursu MINIATURA 5

Opublikowano 20 sierpnia 2021

Do 30 września trwa nabór wniosków do konkursu MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się badacz posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe i który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2021 r.