Nabór wniosków do konkursu MAESTRO 13

Opublikowano 20 sierpnia 2021

Do 15 września trwa nabór wniosków do konkursu MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs MAESTRO 13 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Nabór wniosków trwa do 15 września 2021 r.