Przyznano stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wśród Laureatów trzy osoby z warszawskiej ASP

Opublikowano 15 listopada 2019

211 wybitnych młodych naukowców, w tym 29 doktorantów, otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To o 30 więcej niż w roku ubiegłym! Najwięcej, bo aż 23 stypendystów wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 17 ‒ z Uniwersytetu Warszawskiego, a 10 z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów MNISW przeznaczyło ponad 40 mln zł.

Szczegółowe informacje i lista Laureatów - https://www.gov.pl/.

Na liście Laureatów, w Dziedzinie Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki znajdują się m.in.:

dr Przemysław Adamski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie);

dr Paweł Grobelny (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie);

mgr Anna Daria Wieluńska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).

Gratulujemy!

 


Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/40-mln-dla-wybitnie-zdolnych-mlodych-naukowcow?fbclid=IwAR18ca3Wlsq5Hwf5TMZWyXBqN57y5Gedo0he0GRC9Y0L8ut1YsO6qM-ZXcM