Nabór wniosków do konkursu MINIATURA 2

Opublikowano 18 kwietnia 2018

Dział Współpracy Zewnętrznej informuje, że Narodowe Centrum Nauki w Krakowie rozpoczęło nabór wniosków w konkursie MINIATURA 2.

Konkurs MINIATURA 2 jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.

Nabór do konkursu MINIATURA 2 prowadzony jest w sposób ciągły za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF. Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Więcej informacji na stronie konkursu: 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-04-17-miniatura-2-male-granty-ruszaja-po-raz-drugi