Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nabór wniosków do konkursów NCN OPUS 15 I PRELUDIUM 15

Opublikowano 16 marca 2018

Dział Współpracy Zewnętrznej informuje, że Narodowe Centrum Nauki w Krakowie rozpoczęło nabór w konkursie OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich, naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych, w tym również tych obejmujących zakup lub wytworzenie niezbędnej aparatury naukowo-badawczej. W drugim swoją szansę na kierowanie projektem badawczym mają osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej do 15 czerwca 2018 r. poprzez system OSF.

 

Więcej informacji na stronie konkursu:  https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_03_15_ogloszenie_opus15_preludium15