Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Anna Nowicka

Opublikowano 8 listopada 2017

Przewód otwarty w „starym trybie” – 27.06.2012 r.
Temat rozprawy:
„Odkwaszanie podłoży papierowych jako jeden z etapów konserwacji malarstwa nowoczesnego – badania i zastosowanie w praktyce,  na przykładzie konserwacji wybranych obrazów Mieczysława Szymańskiego z Muzeum ASP w Warszawie.”.

Promotor: dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP
Recenzenci:
prof. dr hab. Leonard Ogierman – Uniwersytet Śląskie
prof. dr hab. Iwona Szmelter z ASP Warszawa

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony – 26.10.2017 r.

Planowany termin obrony – 22.11.2017 r.

Streszczenie

Summary

Recenzja dr hab. Leonard Ogierman, prof. U.Ś

Recenzja prof. dr hab. Iwony Szmelter