Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia badawcze na rok akademicki 2018/2019

Opublikowano 29 maja 2017

Austriackie Forum Kultury w Warszawie przekazuje zaproszenie Międzynarodowego Centrum Badawczego Nauk Kulturoznawczych Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu (http://www.ifk.ac.at) do ubiegania się o następujące stypendia badawcze na rok 2018/2019:

  1. Research Fellowship – dla osób z tytułem doktora, które chciałyby prowadzić badania na wybrany temat.
  2. Senior Fellowship – dla osób z bogatym dorobkiem naukowym, ekspertek i ekspertów w swojej dziedzinie, które chciałyby prowadzić badania oraz uczestniczyć w wymianie z austriackimi ekspertkami i ekspertami.

Temat przewodni to „Kultury przekładu”, jednak o stypendium ubiegać się mogą badaczki i badacze, których prace dotyczą także innego, dowolnego tematu.

Termin składania aplikacji bezpośrednio na miejscu to 1 lipca 2017 r.

Programy Research Fellowship i Senior Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1. października do 31. stycznia lub od 1. marca do 30. czerwca) i obejmują:

– stypendium miesięczne do maksymalnej kwoty € 2.325,- (€ 75 /dzień)

– stanowisko do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu

– zakwaterowanie w apartamencie 35m2

– jednorazowe koszty podróży.

Koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego stypendystki i stypendyści ponoszą we własnym zakresie.

Szczegóły programów pod linkami:

http://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_research-fellowship2017.html oraz http://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_senior-fellowship2018.html, gdzie znajdują się także formularze zgłoszeniowe, oraz na stronie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie www.austria.org.pl w zakładce Granty. Na stronie samego Centrum:  http://www.ifk.ac.at znajdą Państwo informacje o pozostałych programach stypendialnych.