Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Opublikowano 20 marca 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło, że nabór wniosków na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Wymiany Dwustronnej rozpocznie się 12 kwietnia 2017 r. Pula środków w naborze wynosi 400 000 Euro. Nabór na dofinansowanie działań jest ciągły, jednoetapowy. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu. O pierwszeństwie decyduje kolejność wpływu formularzy. Zachęcamy do zapoznanie się z komunikatem NCBiR.