Instrukcja zakładania konta ePUAP

Opublikowano 8 marca 2017

Szanowni Państwo w związku z przejściem na elektroniczny obieg dokumentów dotyczących składania wniosków w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki udostępniona została instrukcja zakładania konta dla osób fizycznych, kierowników projektów oraz kandydatów na stypendia lub staż.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z komunikatem NCN.