Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konferencja „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”

Opublikowano 11 stycznia 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Śląskim zapraszają do udziału w konferencji „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”, która odbędzie się 26 i 27 stycznia w Katowicach.
Szczegółowe informacje, w tym program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie Narodowego Kongresu Kultury