Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

Opublikowano 2 stycznia 2017

Narodowe Centru Badań i Rozwoju ogłosiło otwarcie nowego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs ma na celu poprawę jakości i efektywności studiów III stopnia. Nabór wniosków trwa od 1 lutego 2017 do 31 marca 2017.

Dział Współpracy Zewnętrznej zachęca do zapoznania się z dokumentacją konkursu.