Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Program LIDER – VIII Edycja

Opublikowano 28 listopada 2016

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił ósmy konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota alokacji w konkursie to 40 mln.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o zapoznanie się z komunikatem NCBR i kontakt z pracownikami Działu Współpracy Zewnętrznej