Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

MINIATURA – konkurs na pojedyncze działania naukowe

Opublikowano 22 listopada 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło założenia nowego programu MINIATURY – na finansowanie pojedynczych działań naukowych. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w przeciągu 12 lat, maksymalna wartość grantu to 50 000 zł a czas realizacji zadania 1 2mesięcy.

Przyjmowanie wniosków będzie miało charakter ciągły i rozpocznie się 3 kwietnia 2017 roku. 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z komunikatem NCN oraz kontakt z pracownikami Działu Współpracy Zewnętrznej.