Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

VI edycja konkursu Diamentowy Grant

Opublikowano 16 listopada 2016

16 listopada 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie VI edycji konkursu Diamentowy Grant. Konkurs adresowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

Wniosek należy przygotować i złożyć za pośrednictwem systemu OSF w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z komunikatem MNiSW i kontakt z pracownikami Działu Współpracy Zewnętrznej