Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zmiana w programie “Granty na granty: promocja jakości…”

Opublikowano 8 listopada 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat dotyczący zmian w programie Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. 
Osoby zainteresowane programem prosimy o zapoznanie się z Komunikatem MNiSW