Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Konferencję Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni

Opublikowano 10 października 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim zapraszają do udziału w konferencji Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni, poświęconej szeroko pojętej problematyce umiędzynarodowienia polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 października 2016 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Formularz rejestracyjny

Komunikat MNiSW