Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nabór ekspertów PO Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opublikowano 6 października 2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło rozpoczęcie naboru kandydatów na ekspertów
w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest od 3 do 31 października 2016 r., do godz. 16.15.

W przypadku pytań dotyczących naboru, należy kontaktować się z Działem Koordynacji
i Współpracy z Ekspertami NCBR pod adresem mailowym: eksperci-poir@ncbir.gov.pl bądź pod numerami telefonów: +48 22 39 07 188 oraz +48 22 39 07 112. 

Szczegóły naboru