Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

UWERTURA – nowy konkurs NCN

Opublikowano 3 października 2016

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało uruchomienie nowego konkursu UWERTURA na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.

Planowane rozpoczęcie naboru 15 grudnia 2016

UWERTURA