Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opublikowano 3 października 2016

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą aktualnych naborów w programach organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoby zainteresowane składaniem aplikacji proszone są o kontakt z pracownikami Działu Współpracy Zewnętrznej.

First Team
Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej. Termin składania aplikacji 17 października 2016r.

Homing
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. Termin składania aplikacji 17 października 2016r.

Powroty
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Termin składania aplikacji 17 października 2016r.

StartRoczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Termin składania aplikacji 31 października 2016r.