Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rezydencja artystyczna w Austrii 2017

Opublikowano 30 sierpnia 2016

Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłaszają nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu. Pobyt rezydencyjny służyć ma poznaniu austriackiej kultury i nawiązaniu kontaktu z artystami i artystkami. Celem pobytu jest zrealizowanie własnego projektu.

Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:
• sztuki piękne
• fotografia artystyczna
• sztuka wideo i mediów
• design
• animacja kultury
• sztuka kuratorska

Można ubiegać się o stypendium wyłącznie w jednej dziedzinie, czas trwania pobytu rezydencyjnego zależny jest od wybranej dziedziny.

O rezydencję ubiegać mogą się: artyści i artystki nie mieszkający na stałe w Austrii i nie posiadający obywatelstwa austriackiego. Premiowana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.

Wiek: Osoby ubiegające się o rezydencję muszą mieć ukończone 40 lat, to znaczy urodzić się po 31 grudnia 1976. Jeżeli o rezydencję ubiega się para artystów, kryterium wieku musi spełniać co najmniej jedno z nich.

Szczegóły oferty stypendialnej oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 (decyduje data stempla pocztowego) wyłącznie pocztą na adres
Bundeskanzleramt Österreich
Abteilung II/6
Concordiaplatz 2
1010 Wien
Zgłoszenia wysyłane elektronicznie nie będą honorowane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: charlotte.sucher@bka.gv.at, tel. 0043 (0)1 53115 ‐ 206860.

AiR_dtsch_Ausschreibung_2017_final
AiR_engl_Ausschreibung_2017_final
Bewerbungsformular_-_2017