Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Rzetelność badań naukowych

Opublikowano 20 lipca 2016

18 lipca 2016 roku Narodowe Centrum Nauki w Krakowie opublikowało komunikat dla osób realizujących i ubiegających się o realizację projektów naukowych w ramach grantów NCN, dotyczący rzetelności prowadzenia badań naukowych w ramach projektów.

Wszystkich kierowników projektów oraz osoby zainteresowaniem aplikowaniem o środki z projektów NCN prosimy o zapoznanie się z komunikatem oraz dołączonymi do niego materiałami.
Komunikat NCN