Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

SONATINA i „małe granty”

Opublikowano 18 maja 2016

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym nowych możliwości finansowania badań w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki.

Komunikat MNiSW