Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Programy stypendialne Polsko-Amerykanskiej Komisji Fulbrighta

Opublikowano 14 kwietnia 2016

Self-Placed Graduate Student Award

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2016-17 na dowolne kierunki z wyjątkiem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem i programów MBA.

Zgłoszenia można składać do 3 maja br. Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie: www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-self-placed-graduate-student-award/

Pytania prosimy kierować na adres patrycja.golab@fulbright.edu.pl

Graduate Student Award

Stypendia przeznaczone są dla absolwentów polskich uczelni wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na dowolnych kierunkach z wyjątkiem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA.

Zgłoszenia można składać do 15 maja br. Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie: www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-graduate-student-award/

Pytania prosimy kierować na adres patrycja.golab@fulbright.edu.pl

Junior Advanced Research Award

Stypendia przeznaczone są dla doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską w polskich jednostkach naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych lub organizacjach pozarządowych. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej.

Zgłoszenia można składać do 15 maja br. Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie: www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-junior-advanced-research-award/

Pytania prosimy kierować na adres patrycja.golab@fulbright.edu.pl

 Senior Award

Stypendia przeznaczone są dla pracowników naukowych i dydaktycznych polskich jednostek naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Kandydaci na stypendium oprócz realizacji projektu badawczego mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne (wymagana wstępna akceptacja sylabusa). Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Zgłoszenia można składać do 15 maja br. Szczegóły oferty oraz wymogi znajdują się na stronie: www.fulbright.edu.pl/pl/fulbright-senior-award/

Pytania prosimy kierować na adres justyna.kozyra-bober@fulbright.edu.pl

Scholar-in-Residence

Stypendia przeznaczone są dla pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny naukowe na prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej wspierającej amerykańską uczelnię goszczącą oraz lokalną społeczność. Priorytetowo traktowane są małe, lokalne college kształcące mniejszości społeczne, religijne i kulturowe (tzw. minority-serving institutions), lokalne dwuletnie szkoły wyższe (tzw. community colleges) oraz liberal arts colleges. W czasie pobytu w amerykańskiej instytucji stypendysta realizuje uzgodniony z nią projekt wykładów i innych zobowiązań oraz własny projekt badawczy. Zgłoszenia z amerykańskich uczelni goszczących przyjmowane są przez Council for International Exchange of Scholars (CIES) do 15 października 2016 r. Więcej informacji na stronie: www.fulbright.edu.pl/pl/sir/

Pytania prosimy kierować na adres justyna.kozyra-bober@fulbright.edu.pl