Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wyniki naborów do Programów Operacyjnych MKiDN

Opublikowano 11 marca 2016

Miło nam poinformować, że w związku z ogłoszeniem wyników naborów w Programach Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała dofinansowani na dwa projekty.

W 2016 roku przy dofinansowani MKiDN z PO Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego będzie realizowany projekt remontu wejścia budynku na Myśliwieckiej oraz przeniesieni uczelnianego Archiwum do budynku na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Natomiast w ramach PO Edukacja – Edukacja artystyczna w latach 2016 – 2018 dofinansowanie uzyskała coroczna wystawa ComingOut – najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Jednocześnie dzięki swojej aktywności Fundacja Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ramach PO Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne uzyskała dwa granty, które będą realizowane przy ścisłej współpracy z Uczelnią. Pierwszy – dwuletni – poświęcony będzie kompleksowemu opracowaniu i zaprezentowaniu spuścizny galerii Dziekanka. W ramach drugiego w galerii Salon Akademii zostanie zaprezentowana wystawa Krzysztofa Junga – Przemiany.