Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Opublikowano 25 stycznia 2016

Informujemy, że zmianom uległy zasady składania odwołań od decyzji Narodowego Centrum Nauki. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Centrum.

Komunikat NCN