Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Uwagi i zastrzeżenia do wykazu czasopism naukowych

Opublikowano 21 stycznia 2016

W związku z ogłoszeniem listy czasopism naukowych wraz z punktacją Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że wszelkie zastrzeżenia i uwagi można zgłaszać pisemnie na adres Ministerstwa do dnia 15 lutego 2016 roku.

Komunikat MNiSW