Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stypendia Ministra dla młodych naukowców

Opublikowano 19 stycznia 2016

Do 31 marca można ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców. Wnioski stypendialne mogą składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, które zatrudniają młodych naukowców. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które otrzymywały je w poprzednich latach.

Komunikat MNiSW