Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok

Opublikowano 29 grudnia 2015

Ministerstwo Nauko i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe listy czasopism punktowanych. Wszystkich pracowników publikujących swoje artykuły prosimy o zapoznanie się z nią.

Listy czasopism punktowanych