Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Warsztaty NCN

Opublikowano 19 października 2015

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym,
  • znają język angielski.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami

Warsztaty NCN